Start | Svenska länkar | Forum | Bloggar | Engelska | Video | Böcker | Företagande | IT

Externt: Andet | Svenska asperger-sidor | ADHD-Sverige | Bloggen asperger-autism


Asperger-arbete: Forum-diskussioner

Jobberfarenhet - Aspergare svarar och berättar om hur länge de har haft sina anställningar

Jobbigt på arbetsförmedlingen - Möte med en coach på AF som inte stod för att han/hon var okunnig om AS.

Fel att ta jobb utan att berätta om AS? - Svaren blev att man inte skall berätta i de flesta fall.

SIUS - Citat: "Min Sius-handläggare är i stort sett lika inkompetent som en genomsnittlig handläggare på Af."

Vad gör man när man inte arbetat på några år? - Svaren är mest kritik av AF. Lite om lönebidrag.

Jobb - "Vad tror ni är orsaken till att många med AS har svårt att få jobb?" Bra svar från signaturen "Flinta".

Bli rik på sin funktionsbegåvning - Äntligen en positiv formulering. Svaren övergår snabbt till prat om negativa problem och att få mer bidrag.

Studera? Jobba? - Citat: "Jag vill inte jobba i framtiden. Alls." ... "Men samtidigt vägrar jag att vara låginkomsttagare."

Be om längre inlärningsperiod - Citat: "jag har lång inlärningsperiod vad det gäller främst praktiska sysslor"


Uppdaterad: 2017-05-03
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom IT-konsult auti AB